WWW אתר "מתמטיקה משולבת"
 


 
 


שאלה:
כיצד יזהו תלמידים את הספרים החדשים של כיתה ט בחנויות הספרים וכיצד נוכל להימנע מקנייה של ספרי הניסוי בטעות?
תשובה:
יש שני אמצעי זיהוי וודאיים:
  1. על הכריכה של כל ספר חדש שקיבל אישור של משרד החינוך מופיעה מצד שמאל למטה "זכוכית מגדלת" ועליה מספר האישור ותאריך האישור.
  2. על הכריכה של ספר שיצא במהדורת ניסוי מופיעות המילים: "מהדורת ניסוי". על הכריכה של ספר חדש לא מופיעות מילים אלה.


לתשובות מלאות ולשאלות נוספות לחצו כאן


מתמטיקה משולבת, בהתאם לתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ספרי הלימוד פותחו במימון מכון ויצמן למדע והמרכז להוראת המדעים