מדריכים למורים

מדריכים למורים לכיתה ז
  • חלק א, סגול (לכל האוכלוסיה)


  • חלק ב, מסלול כחול (היקף רגיל עד רחב של נושאי הלימוד)


  • חלק ב, מסלול ירוק (היקף מצומצם של נושאי הלימוד)


  • חלק ג, מסלול כחול (היקף רגיל עד רחב של נושאי הלימוד)


  • חלק ג, מסלול ירוק (היקף מצומצם של נושאי הלימוד)מתמטיקה משולבת, בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע