מדריכים למורים

מדריכים למורים לכיתה ז
מתמטיקה משולבת, בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע