חשיבה כמותית

דף עבודה 18 

חילוק שברים פשוטים

חיברה וערכה: ניצה שיאון

שאלה:

מזגו  ליטר של תרופה נוזלית לבקבוקים קטנים המכילים כל אחד  ליטר.

לכמה בקבוקים קטנים מזגו את התרופה?

פתרו והסבירו את דרך הפתרון.

אלעד פתר כך:

וענה: מזגו תרופה ל-5 בקבוקים. הסבר הדרך - כל שבר ניתן להרחבה וקל לבצע את פעולת החילוק כאשר שני השברים בפעולה הם בעלי מכנה משותף.

איל פתר כך:

וענה: מזגו תרופה ל-5 בקבוקים. הסבר הדרך - כל פעולת חילוק ניתן להפוך לפעולת כפל בהופכי.

אפרת פתרה כך:

במה נכפול את   כדי שנקבל ? ב-5.

וענתה: מזגו תרופה ל-5 בקבוקים. הסבר הדרך - אם נחלק את 20 ב-4 נקבל 5 ולכן כדי להגיע
ל  נכפול את  ב-5.

מיכל פתרה כך:

וענתה: מזגו תרופה ל-5 בקבוקים. הסבר הדרך - כשמחלקים שבר בשבר כופלים את המונה של המונה במכנה של המכנה ומחלקים במכפלה של המכנה של המונה במונה של המכנה.

 

תנו דעתכם לארבעת דרכי הפתרון ועל הדרך להסביר את פעולת החילוק לתלמידים.