WWW אתר "מתמטיקה משולבת"
 


 
 


שאלה:
מדוע אתם מפרסמים את היחידות של המדריך למורים לספר של כיתה ט חלק ב במסלול הכחול לא לפי הסדר? עד כה התפרסמו שתי יחידות באלגברה (21, 22) ויחידה אחת בגאומטרייה (29).
תשובה:
אנחנו מפרסמים את היחידות לפי סדר ההוראה המומלץ על-ידי משרד החינוך ...
לתשובה מלאה לחצו כאן

שאלה:
האם תפרסמו השנה פריסות לספרים החדשים של כיתה ט?
תשובה:
השנה לא נפרסם פריסות. מדובר באמצע השנה ובאמצע הלימודים של חומר הלימוד...
לתשובה מלאה לחצו כאן

שאלה:
הספרים של מתמטיקה משולבת מאוד מתאימים לאוכלוסיית דוברי העברית הן מבחינת הסיטואציות והן מבחינת שמות התלמידים שמופיעים בספרים. מה אתם עושים לטובת אוכלוסיות אחרות, כמו דוברי ערבית ועוד?
תשובה:
לתכנית מתמטיקה משולבת יש שלוש גרסאות מקבילות...
לתשובה מלאה לחצו כאןמתמטיקה משולבת, בהתאם לתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ספרי הלימוד פותחו במימון מכון ויצמן למדע והמרכז להוראת המדעים