ספר הלימוד לכיתה ח, חלק א במסלול הכחול אושר על-ידי משרד החינוך ונמצא באתר

ספר הלימוד לכיתה ח, חלק ב במסלול הכחול אושר על-ידי משרד החינוך ויעלה בקרוב לאתר.

ספר הלימוד לכיתה ח, חלק א במסלול הירוק אושר על-ידי משרד החינוך ונמצא באתר.

המדריכים למורים של הספרים לכיתה ח: חלקים א וב במסלול כחול וחלק א במסלול ירוק, אושרו ויעלו בקרוב לאתר.

ספרי לימוד לקראת תשע"ה
לקראת שנת הלימודים תשע"ה
ייצאו לאור ספרים חדשים בתכנית מתמטיקה משולבת שיתווספו לספרים שאושרו בעבר.
לפרטים לחצו כאן.

שאלה:
באילו מובנים שונים הספרים של "מתמטיקה משולבת" במסלול הירוק מהספרים במסלול הכחול?
תשובה:
על-מנת לקרוא על מאפייני המשימות במסלולים השונים לחצו כאן.

שאלה:
האם יש לכם אישור לספרים של "מתמטיקה משולבת" לכיתה ח ומתי אפשר יהיה לראות אותם?
תשובה:
לאחרונה קיבלנו אישור. בימים הקרובים יעלו הספרים לאתר.

לתשובות מלאות לשאלות אלה
ולשאלות נוספות לחצו כאןמתמטיקה משולבת, בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע