WWW אתר "מתמטיקה משולבת"
 


 
 


שאלה:
מדוע אתם מפרסמים את היחידות של המדריך למורים לספר של כיתה ט חלק ב במסלול הכחול לא לפי הסדר? עד כה התפרסמו שתי יחידות באלגברה (21, 22) ויחידה אחת בגאומטרייה (29).

תשובה:
אנחנו מפרסמים את היחידות לפי סדר ההוראה המומלץ על-ידי משרד החינוך ...
לתשובה מלאה לחצו כאן

מתמטיקה משולבת, בהתאם לתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ספרי הלימוד פותחו במימון מכון ויצמן למדע והמרכז להוראת המדעים