WWW אתר "מתמטיקה משולבת"
 

 
 
שאלה:
באילו מובנים שונים הספרים של "מתמטיקה משולבת" במסלול הירוק מהספרים במסלול הכחול?
תשובה:
על-מנת לקרוא על מאפייני המשימות במסלולים השונים לחצו כאן.

לתשובות מלאות לשאלות אלה
ולשאלות נוספות לחצו כאן


מתמטיקה משולבת, בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע