הפעילויות הממוחשבות לספרים:
ח חלק א ו- ז חלק ב עודכנו באתר ועתה הן נגישות לעבודת התלמידים בכיתה ובבית.

ספר הלימוד לכיתה ח, חלק א במסלול הכחול אושר על-ידי משרד החינוך ונמצא באתר.

ספר הלימוד לכיתה ח, חלק ב במסלול הכחול אושר על-ידי משרד החינוך ונמצא באתר.

ספר הלימוד לכיתה ח, חלק א במסלול הירוק אושר על-ידי משרד החינוך ונמצא באתר.

המדריכים למורים של הספרים לכיתה ח: חלק א במסלול כחול ובמסלול ירוק, אושרו ונמצאים באתר.

מצגות וסרטי וידאו של מפגשים מהשתלמות הקיץ ומיום העיון מצוינות רחובות נמצאים באתר במדור השתלמויות.
שאלה:
באילו מובנים שונים הספרים של "מתמטיקה משולבת" במסלול הירוק מהספרים במסלול הכחול?
תשובה:
על-מנת לקרוא על מאפייני המשימות במסלולים השונים לחצו כאן.

לתשובות מלאות לשאלות אלה
ולשאלות נוספות לחצו כאן


מתמטיקה משולבת, בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע