ההרשמה לתשע"ו הסתיימה.


התוכנית כוללת הרחבה והעמקה בידע המדעי התחומי והבינתחומי, מפגשים בלתי-אמצעיים עם חידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, השתתפות בפרויקטים ובמחקר בהוראת מדעים, היכרות עם מעבדות מחקר במכון ויצמן והתנסות בהובלת יוזמות ייחודיות.

לוח מודעות