תכנית רוטשילד-ויצמן ממומנת על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה בבתי-הספר התיכוניים. התכנית כוללת שני מסלולים.

לוח מודעות