תכנית רוטשילד-ויצמן ממומנת על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה בבתי-הספר התיכוניים. התכנית כוללת שני מסלולים.

הרשמה לתכנית רוטשילד-ויצמן לשנה"ל תשע"ז הסתיימה.לוח מודעות