ההרשמה לתשע"ה הסתיימה.

התוכנית כוללת הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי התחומי והבינתחומי, מפגשים בלתי-אמצעיים עם חידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, השתתפות בפרויקטים ובמחקר בהוראת מדעים, היכרות עם מעבדות מחקר במכון ויצמן, והתנסות בהובלת יוזמות ייחודיות.


.

סמינר מחלקתי הוראת המדעים וסמינר בינתחומי
לוח מודעות