תכנית רוטשילד-ויצמן ממומנת על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה בבתי-הספר התיכוניים. התכנית כוללת שני מסלולים.

נפתחה הרשמה לתכנית רוטשילד-ויצמן לשנה"ל תשע"ז ותתנהל עד 19.3.2016.לוח מודעות