פרק 2 - התפתחות היסטורית של הטכנולוגיה

פעילות 6: גורמים המניעים
את ההתפתחות הטכנולוגית

 

 

משימה

א.      קראו את קטעי המידע הבאים.

ב.      הדגישו בכל פיסקה מושגי ומשפטי מפתח.

ג.       ענו על השאלות שבתום כל קטע.

ד.      שרטטו מפת מושגים המתארת מהם הגורמים המניעים את התפתחות הטכנולוגיה.

ה.     חזרו לציר הזמן שהוכן בפעילויות הקודמות ובררו בעזרתו איך באים לביטוי הגורמים המניעים השונים את הטכנולוגיה

 

קטע א

סיפורה של הטכנולוגיה הוא סיפור ארוך ומתמשך של גלגול צרכים אנושיים שמתן מענה להם מגביר את יכולתו של האדם ומשפר את איכות חייו.

את הצרכים מקובל לחלק לשתי קבוצות:

צרכים ביולוגיים וצרכים פסיכולוגיים נלמדים. הצורך הביולוגי נובע מההומיאוסטזיס של הגוף: כאשר מופר שיווי המשקל הביולוגי וברקמות הגוף נוצר מצב של חסר במזון, מים, חמצן וכד'. מצב זה מעורר את הייצור החי לפעילות שמטרתה לבטל או להפחית את הצורך. בניגוד ליצורים חיים אחרים, בנוסף על הצרכים הביולוגיים יש לאדם גם צרכים פסיכולוגיים-חברתיים. סיפוקם של צרכים אלה דרוש להתפתחות ולצמיחה האישית, החברתית  והתרבותית. דוגמאות לצרכים פסיכולוגיים- חברתיים הם למשל צורכי ביטחון, צורכי אהבה והשתייכות, צורכי הערכה, צרכים קוגניטיביים, צרכים אסתטיים,  הצורך בהגשמה עצמית ועוד."     

מתוך:  http://highlearn.cet.ac.il/Default.asp?time=997411688328

       
אברהם מסלו פסיכולוג ותאורטיקן אמריקאי כותב במאמרו, שהצרכים עומדים במרכזה של המהות האנושית, הם מניעים אותנו להתנהג כך או אחרת, הם מפעילים אותנו ומחייבים אותנו לחפש כל הזמן אחר פתרונות מתאימים לבעיותינו.


מסלאו פיתח את המודל ההיררכי המכונה- "פירמידת הצרכים". במודל זה טוען מסלאו כי סולם הצרכים האנושי בנוי נדבך על נדבך. כל צורך נוצר בעקבות סיפוקו של צורך בסיסי יותר. בבסיס הפירמידה נמצאים הצרכים הפיסיולוגים- סיפוקם הכרחי לקיום האנושי. בעקבותיהם, זקוק האדם לספק את הצורך בבטחון - בטחון מפני מלחמות ופורענויות כגון: מחלה, תאונה, אלימות פגיעה וכ"ו. בשלב השלישי, כל אדם צריך לספק את הצורך בשייכות ובאהבה - השאיפה להיות מקובל ואהוב על בני המשפחה והמקורבים, הרצון להיות חלק מחברה, עם וכ"ו. בשלב הרביעי, מופיע הצורך באהבה עצמית ובהערכה ע"י אחרים - את הביטויים לכך ניתן לזהות בשאיפה להישגים, לכוח, לעצמאות, למוניטין, להכרה ולכבוד. ולבסוף, בפיסגת הפירמידה קיים הצורך בהגשמה עצמית - הרצון לדעת, ללמוד, להבין, לארגן ולהקפיד על ערכים מוסריים. 

אדם אשר איננו מסופק באחד מצרכיו הראשוניים, לא יוכל להתרכז בסיפוק צורך גבוהה יותר. לדוגמה: תלמיד רעב (צורך פזיולוגי) לא יקשיב לשיעור (צורך אינטלקטואלי), למרות שהשיעור מעניין. 

 

שאלות

 

 

קטע ב  הוא לקט פסקאות מן המאמר

"המודל הספירלי של התפתחות הטכנולוגיה", ד"ר נירה קרומהולץ (2001) אותו תוכלו למצוא גם בקריאת ביניים גיליון 2  או באתר האינטרנט  הבא  http://www.technion.ac.il/idea/spiral.html

 

"...נקודת המוצא של ההתפתחות הטכנולוגית מתחילה תמיד בבעיה שמתעוררת או בצורך אנושי חדש. הפתרון לבעיה או לצורך האנושי החדש, הוא מוצר שעונה על אותו צורך או מערכת טכנולוגית שנועדה לפתור את הבעיה. בתהליך יצירת המוצר מיושם ידע מדעי טכנולוגי תוך התחשבות בערכי חברה ותרבות. התפתחות הטכנולוגיה מתרחשת כאשר מוצר המספק מענה לצורך קיים יוצר צורך חדש ובכך מעורר את התהליך מחדש.

 

מודל זה מתבסס על תפיסה פילוסופית לפיה התפתחות הטכנולוגיה מונעת על ידי צורכי-אנוש . כלומר, צרכים ומאווים של האדם מכתיבים את ביצועה של כל פעילות אנושית ומהווים את הכח המניע ליצירת חידושים טכנולוגיים. כך למשל, ייצור מזון, פיתוח וייצור כלי תחבורה, הופעות בידור ומתן הרצאות, כל אלה הם פעילויות, הנובעות מצרכי-אנוש. חלקם צרכים בסיסיים, כפי שמוגדרים בהירארכית הצרכים של מאסלו (פירמידת הצרכים), וחלקם צרכים ברמות גבוהות יותר.
 

בתהליך החיפוש אחר פתרונות טכנולוגיים יש להתחשב באילוצים משלושה סוגים:

  • האחד - מגבלות הנובעות מתופעות פיסיקליות (כמו קיומו של כוח הכובד, כוח החיכוך, או תופעת החור באוזון).

  • השני - אילוצים טכנולוגיים המתייחסים לכלים, לחומרים ולטכניקות העומדים לרשות האדם בהווה. לדוגמה, דרוש להעביר מזון ממקום גידולו למקום עיבודו ולשווקים, ודרוש להגביר את קולו של הזמר או המרצה כדי שישמע מכל פינות האולם. דרישות אלו מעוררות את הצורך למציאת פתרונות טכנולוגיים כמו, המצאת כלי תחבורה בעלי מערכת קירור עצמאית, תכנון ובניה של מסועים ומנופים, או פיתוח טכניקות וציוד להגברת קולות וצלילים של כלי נגינה.

  • השלישי – שיקולים חברתיים וסביבתיים בהם יש להתחשב כאשר מפתחים ומייצרים מוצרים טכנולוגיים (כמו, התחשבות בסביבה ירוקה ובמרווח מחיה מתאים, או שיקולי מוסר בתחום הנדסה גנטית).

 

הפתרונות הטכנולוגיים משפיעים על הסביבה, משנים את תנאי חייו ואיכות חייו של האדם ולכן משפיעים גם על צרכיו. מכאן, שפתרונות טכנולוגיים חדשים מעוררים בעקבותיהם צרכים חדשים. עם התעוררותם של צרכים אלה חוזר על עצמו תהליך החיפוש אחר פתרונות מתאימים.

התפתחות הטכנולוגיה במציאות, אם כן, היא אינסופית. המעגל לעולם אינו נסגר, כל חידוש מעורר בעקבותיו צורך חדש והתהליך חוזר חלילה. בחרנו להשתמש בדימוי הספירלי ולא המעגלי כיוון שמשך הזמן החולף מיצירת חידוש אחד ועד להתעוררות צורך חדש נוסף בעקבותיו, הולך ומתקצר כל העת. על בסיס שתי תכונות אלה של ההתפתחות הטכנולוגית - המשכיות התהליך ותאוצת התרחשותו - אנו מציעים להתייחס למודל התפתחות הטכנולוגיה לא כאל מודל מעגלי אלא, כאל מודל ספירלי..."

 

 

משימה

 

קטע ג

אבולוציה טכנולוגית

קטע קריאה מספרו של פטרוסקי (עמודים 29-30) תהליך התפתחות החפצים (1995):

האמירה :'הצורך צר צורה ' משתנה אצל פטרוסקי ל- 'הצרות צרות את הצורה' ולכן, "עיקרון היסוד שעל פיו מקבלים כל החפצים את צורתם המסוימת וממלאים את תפקידיהם בדרך מסוימת, מתמקד בתפיסה שלנו כיצד דברים קיימים אינם עושים את הדבר שהם אמורים לעשות בדרך הטובה, הנוחה והחסכונית המצופה מהם אין הם כליל השלמות".

מהי דעתו של פטרוסקי ?

אף על פי שמגרעותיו של דבר קיים מבוטאות לפעמים במונחי צורך בשיפור, החיסרון, ולא הצורך, הוא שמניע את תהליך האבולוציה הטכנולוגית. אנו זקוקים לאוויר ולמים, אך אין לנו בד"כ צורך בסיסי במיזוג אוויר ובמי קרח. אי אפשר לאדם בלא מזון, אבל אין צורך לאוכלו במזלג דווקא.

מותרות, ולא צרכים הם אבות ההמצאה. כל חפץ חסר דבר מה בתפקודו, וזה מה שמניע את התפתחותו.

ומכאן עולה המסקנה: "הואיל ושום דבר אינו מושלם, ולא עוד אלא שאפילו הרעיונות שלנו בדבר שלמות אינם קופאים על שמריהם, הואיל וכך, כל דבר נתון לשינוי עם הזמן". היפותזה זו אמורה להסביר את האבולוציה של כל החפצים רוכסן והסיכה, אלומיניום ואריזת ההמבורגר, הגשר התלוי וסרט ההדבקה השקוף היא מסוגלת להסביר מפני מה כמה מין הדברים היומיומיים ביותר מוסיפים להראות כפי שהם נראים למרות כל מגרעותיהם הברורות למה דברים מסוימים משתנים לרעה, ולמה אין הם נעשים בדרך הישנה והטובה" (עמ' 31).

פטרוסקי מביא לדוגמא את התפתחות כלי האכילה וההבדלים בעיצובם בין מזרח למערב. "אין הם צצים במוחו של איזה ממציא בצורתם השלמה, אלא הם מעוצבים ושבים ומעוצבים בעקבות הניסיון (השלילי בעיקרו) של משתמשיהם בהקשרים חברתיים, התרבותיים והטכנולוגיים שבהם משובצים החפצים האלו.

התפתחותם הצורנית עצמה משפיעה השפעה עמוקה על דרך השימוש בהם. צורתם של הדברים עוקבת והולכת אחר כישלונם הממשי והמובחן בעשיית הדבר שהם אמורים לעשות. לפנים השגיחו בני אדם חריפים ונבונים, שהיום אולי היינו קוראים להם ממציאים, מעצבים או מהנדסים, באי יכולתם של חפצים קיימים לתפקד כפי שצויר בדמיון. מתוך התמקדות בחסרונות, שינו המחדשים את החפצים האלה למען סלק את הליקויים, ויצרו כמה חפצים חדשים ומשופרים. מחדשים שונים במקומות שונים, שהתחילו בפתרונות בסיסיים לבעיה יסודית אחת, נתנו דעתם על חסרונות שונים בזמנים שונים, וכך ירשנו חפצים המיוחדים לתרבות מסוימת, ברור שיש לסיפור רכיבים טכניים שכן אפילו סוג העץ שממנו מייצרים את מקלוני האכילה וסוג המתכת שממנה מייצרים את הסכינים והמזלגות נודעת להם השפעה ניכרת על הדרך שבה כלים נוצרים וממלאים את תפקידם. התקדמות טכנולוגית יכולה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת על דרך ייצור הכלים והשימוש בהם, כפי שהשפיעה פלדת אל-חלד על כלי השולחן , ואלה עצמם יכולים להשפיע על מחירי הכלים ועל זמינותם לבני אדם במעמדות כלכליים רחביםהטכנולוגיה והתרבות קשורות בקשרי גומליןצורת החפצים, תכונותיהם והשימוש בהם מושפעים מפוליטיקה, ממנהגים ומהעדפות אישיות, כפי שמושפעים מהטכנולוגיה עצמה, והאבולוציה של החפצים היא עצמה משפיעה השפעה עמוקה על מנהגים ומגעים חברתיים. ."

 

קטע ד קטע קריאה מספרו של דוויד פיי עמוד 36

"פיי דוחה את  הנוסחה: צורה הולכת אחרי התפקיד, אלא טוען שהדברים אינם מושלמים ותכונה זו היא המכנה המשותף היחיד לכל החפצים, והיא המניעה את האבולוציה של הדברים. החפצים אינם תמיד משוכללים יותר ויותר נובעת מכך שבין הדרישות השונות של התכנון יש תמיד סתירות שאין ליישבן: "כל התוכניות למכשירים הן במידה מסוימת כישלונות, אם מפני שהן מתעלמות מדרישה זו או אחרת, ואם מפני שהן בגדר פשרות, ומפשרה  משתמעת מידה של כישלון מכאן נובע שכל התוכניות לשימוש הן שרירותיות. מתכנן המוצר או לקוחו נאלצים להחליט באיזו דרגה ובאיזה מקום יהיה הכישלון. צורת כל החפצים היא פרי בחירה שרירותית. אם מגוונים את תנאי הפשרה - למשל, יותר מהירות, יותר חום, פחות בטיחות, יותר אי נוחות, פחות עלות ראשונית - מתגוונת צורת הדבר המתוכנן."

 

שאלה : התבוננו בציר הזמן שהכנתם ובררו איך באים דבריהם של פטרוסקי ופיי לביטוי בפיתוחים הטכנולוגיים לאורך התקופות – הביאו דוגמאות

 

משימה     

א.       התייחסו לכל המידע שאספתם אודות הגורמים המשפיעים על התפתחות הטכנולוגיה וחשבו כיצד לשלב ולהדגים נושא זה בתכנית הלימודים.

ב.       בנו פעילות בנושא לתלמידים באחד מן הנושאים הבאים:

 

 

אפשרות נוספת

  1. איספו מתוך העיתונות היומית פרסומות למוצרים ופיתוחים טכנולוגיים.

  2. נתחו את המידע תוך שימת דגש על המניע לפיתוח המוצר ומדוע כדאי לרוכשו.

  3. השוו בין מוצרים שונים העונים על אותה מטרה . על איזה חיסרון/כשלון של קודמו כל אחד מהם עונה.

  4. הביאו דוגמאות למוצרים מחיי יומיום בהם דרישות סותרות גרמו לגיוון בתוצרים.

 

ביבליוגרפיה

 

 

אתרי אינטרנט ובהם מקורות נוספים: