פרויקט כתות ח' בניית דגם

 

הוראות כלליות

1.      קבוצת העבודה תכלול בין 2-3 תלמידים

 

2.      הדגם + העבודה בכתב תוגש עד ל- 3.1.2001

 

 

3. הנושאים לבחירה הם:

א.      דגם של אטום

ב.       דגם של תא

ג.        דגם של אברון

 

קבוצה שבוחרת בדגם של אטום הדגם יהיה של אטום יסוד הנמצא בטבלה המחזורית של היסודות לדוגמא: נתרן, הליום

קבוצה שבוחרת בדגם של תא הדגם יהיה של תא ספציפי, לדוגמא: תא מוח, תא שריר, תא עצב

 

4. העבודה כולה תתבסס על מאמר

    המאמר יכול להיות מהאינטרנט, באנגלית.

 

קריטריונים להערכה

 

1.    עמידה בלוח זמנים 10 נק'

 

2.    הדגם א. קנה מידה 8 נק'

                      ב. נקיון, בהירות, צבע 6 נק'

           ג.  דיוק מדעי 8 נק'

ד.      הסבר הדגם מקראה 8 נק'

 

3.    עבודה בכתב

    א. עמוד שער שמות תלמידים, כתה, מורה 2 נק'

    ב. תוכן עניינים 2 נק'

    ג. שלבי הכנת הדגם תכנון, בחירת חומרים, שרטוט 6 נק'

ה.     תקציר 8 נק'

ו.         יתרונות וחסרונות הדגם 8 נק'

ז.       ביבליוגרפיה 2 נק'

ח.      נספחים תמונות וכו' 2 נק'

 

4.    מאמר מדעי ניתוח לפי שלבים כפי שנעשה בכתה

א.      קריאה ראשונה 10 נק'

ב.      קריאה שניה 10 נק'

ג.       מפת מושגים 10 נק'

 

אם המאמר הנבחר הוא מהאינטרנט והוא באנגלית, הניתוח יהיה בעברית.


אתרים באינטרנט

בנושא התא:

www.can.davis.ca.us/~cari/typecell.htm

www.kapili.com/biology4kids/cell

www.sln.org

 

בנושא יסודות:

www.chem4kids

www.shef.ac.uk/chemistry/web-elements/main/periodic-table.html

//pdg.lbl.gov/cpep/adventure_home.html


 

כל הזכויות שמורות לעדנה לבל – דואר אלקטרוני – 2002 Copyright